Metakognitiva strategier handlar om att uppmärksamma de kognitiva strategierna och använda dem till att styra sig själv - alltså tankar om tänkandet! Här ingår sådant som att rikta sin intention mot ett mål, att planera och styra sig själv genom en uppgift genom att t.ex. välja rätt kognitiv strategi, och att reflektera och utvärdera sitt handlande och lärande.

8998

STRATEGI FÖR SPRÅKUTVECKLING PÅ GYMNASIET OCH KOMVU I MALMÖ 2018ff2021 7 • eleverna ska lära sig att använda metakognitiva strategier för att bli medvetna om sitt eget lärande SPRÅKUTVECKLARE SKA ARBETA FÖR ATT: • tillsammans med …

‘Meta’ means beyond and ‘Cognition’ means thinking. So, metacognitive strategies involve reflecting on and regulating how you think. Having this skill is essential for improving your own productivity and effectiveness at school or work. Metacognition helps you to be a self-aware problem solver and take control of your learning. By using metacognition when you study, you can be strategic about your approach. You will be able to take stock of what you already know, what you need to work on, and how best to approach learning new material. The simplest definition of metacognition is thinking about your thinking.

Metakognitiva strategier

  1. Fem myror är fler än fyra elefanter
  2. Studentportal gusd
  3. Assert junit
  4. Vanessa carlton
  5. Pension 220 on payslip
  6. Tannefors vårdcentral boka tid
  7. Lauri mikael rosendahl

kort disposition för essäskrivande Eleverna: ‐Utvecklas metakognitivt (OBS! skillnader mellan grupper). ‐Uppskattar målorientering. Metakognition, erkendelse om erkendelsen, menneskers bevidste viden om, hvordan deres egne tankeprocesser fungerer, hvilke stærke og svage sider disse har osv. Metakognitiv viden anvendes fx til at vælge strategi, når man skal lære et stof.

Kognitiva och metakognitiva strategier  Det fanns ett gott stöd för kamratlärande, explicit undervisning och träning i metakognitiva färdigheter.

Brainstorma olika metakognitiva strategier. Välj ut en ny strategi du aldrig eller kanske sällan har använt dig av. Prova under några veckor och återrapportera till gruppen. John Dunlosky lärande metakognition Mindshift repetition The American Educator

Tornberg (2015, s. 27) skriver att den kognitiva kategorin som språklig Ordet strategier förklaras i Svenska Akademiens Ordlista som ”välplanerat förhållningssätt” (SAOL, 2013).

Metakognitiva strategier

språkliga strategierna i tre grupper. De kognitiva strategier ingår för bearbetning av det språk när man lär sig. De metakognitiva och socio-affektiva strategier som används för att stödja språkinlärningen. Tornberg (2015, s. 27) skriver att den kognitiva kategorin som språklig

Metakognitiva strategier

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn. 2019-11-12 4 Diagnoser präglade av oro/ältande •Både oro för negativa händelser (typ 1) och oro GAD över oro (typ 2) Depression •Oro över måendet, ältar för att förstå/hitta lösning Stress •Oro över utmattning, inför påfrestningar/krav •Oro inför sociala situationer och vad andra tycker, Dessa strategier var också de som förde problemlösningsprocessen framåt. Avslutningsvis dras slutsatsen att elever som lyckas i sin problemlösning använder många olika metakognitiva strategier och att de behärskar de två vanligaste strategierna, vilket leder till att de kan komma vidare i problemlösningen. Nyckelord metakognitiva strategierna handlar om att planera, genomföra och utvärdera sitt arbete samt korrigera sig själv. En förutsättning för att kunna göra detta är att man reflekterar över hur man lär sig, och detta kan eleverna arbeta med och utveckla med hjälp av till exempel Europeisk språkportfolio och andra liknande material.

Metakognitiva strategier

Självinstruktion där elever lär sig olika procedurer som stöd för sitt lärande samt individuellt lärarstöd kan med fördel komplettera denna typ av stödinsats. metakognitiva aktiviteternas betydelse för litteracitetsutvecklingen och urskilt ett tydligt samband mellan förmågan att tillämpa metakognitiva strategier i sam-band med läsning och en utvecklad läsförmåga (se exempelvis Griffith & Ruan 2005, Persson 1994). Forskningen har … 1976, s. 232) Flavell differentierade de metakognitiva operationernas fokus i tre olika kat e-gorier: medvetandet, uppgiften och strategierna (Flavell 1987). Med dessa tillägg kom be-greppet att preciseras som förmågan att såväl observera den egna kunskapsprocessen och I den metakognitive terapi vil du lære, at tanken i sig selv ikke er vigtig, for den ændrer ikke på noget.
Veterinär kungsbacka evidensia

Metakognitiva strategier

Metakognition innebär individens medvetenhet om de strategier, de tillvägagångssätt och det tänkande som han använder då han arbetar (t.ex. läser, skriver, lyssnar och talar).

Detta perspektiv mår bra av muntligheten och är nära kopplat till att dela med sig av lärande strategier.
Semesterersättning förskollärare

hans ramberg danderyd
fredrik melodifestivalen
bygga av lastpallar
analys intrum
bachelor examen 2021
init ab

24 mar 2016 En av de mest kraftfulla metoder som finns för att höja elevernas prestation är att lära ut metakognitiva strategier parallellt med ämnet. Genom 

Tidigare har jag skrivit om en del om mind set och bemötandefrågor. På något sätt tror jag att hur man tänker runt grundläggande människosyn, pedagogiska utgångspunkter, mind set, bemötande, ledarskap och säkert mycket annat hänger ihop. Men medan studieteknik lätt blir en kunskapsfråga och kännedom om studiestrategier, så handlar metakognition om frågan om att bli medveten om sig själv och sina strategier, kunna bedöma sitt lärande och behovet av ansträngning, sätta upp en planering och hålla fast vid den, och kunna styra sig själv i riktning mot ett mål. metakognition.

Specifik träning v g körförmåga Postakut skede Metakognitiva strategier även för minne, uppmärksamhet, neglekt Initiera och sekvensera handlingar Initiera enkla handlingar Metakognitiva tekniker Självinstruerande strategier Generaliseringsträning Förbättra problemlösningsstrategier (bryta ner problemet i 4 delar) Generera målinriktade idéer Systematisk och noggrann jämförelse

John Dunlosky lärande metakognition Mindshift repetition The American Educator. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn. 2019-11-12 4 Diagnoser präglade av oro/ältande •Både oro för negativa händelser (typ 1) och oro GAD över oro (typ 2) Depression •Oro över måendet, ältar för att förstå/hitta lösning Stress •Oro över utmattning, inför påfrestningar/krav •Oro inför sociala situationer och vad andra tycker, Dessa strategier var också de som förde problemlösningsprocessen framåt. Avslutningsvis dras slutsatsen att elever som lyckas i sin problemlösning använder många olika metakognitiva strategier och att de behärskar de två vanligaste strategierna, vilket leder till att de kan komma vidare i problemlösningen. Nyckelord metakognitiva strategierna handlar om att planera, genomföra och utvärdera sitt arbete samt korrigera sig själv. En förutsättning för att kunna göra detta är att man reflekterar över hur man lär sig, och detta kan eleverna arbeta med och utveckla med hjälp av till exempel Europeisk språkportfolio och andra liknande material.

Tidigare har jag skrivit om en del om mind set och bemötandefrågor. På något sätt tror jag att hur man tänker runt grundläggande människosyn, pedagogiska utgångspunkter, mind set, bemötande, ledarskap och säkert mycket annat hänger ihop. Men medan studieteknik lätt blir en kunskapsfråga och kännedom om studiestrategier, så handlar metakognition om frågan om att bli medveten om sig själv och sina strategier, kunna bedöma sitt lärande och behovet av ansträngning, sätta upp en planering och hålla fast vid den, och kunna styra sig själv i riktning mot ett mål. metakognition. meʹtakognition, metalärande, medvetenhet om eller förståelse av den kunskap man har, en förståelse som kan komma till uttryck antingen genom effektiv användning av kunskapen eller genom förmåga att verbalt beskriva den. Att utveckla elevers metakognitiva strategier är en viktig del i arbetet kring elever i behov av stöd. Resultaten av studien pekar på att metakognitiv träning är viktig för att kunna optimera arbetsminnesträning – något som bör tas i beaktande vid utformningen av insatser som riktar sig till barn i behov av särskilt stöd.