23 okt 2019 OSA-utbildningen. Grundutbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö för chefer och skyddsombud i kommuner och regioner (Suntarbetsliv) 

8429

Gruppaktivitet som ger stöd i att hitta och stärka de faktorer som skyddar mot osund stress på jobbet. Har ni tid att prata om stress på jobbet? Börja förebygga osund stress med Stressdialogen!

Det är en självklarhet! Viljan att nå dit delas av offentliga arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer som tillsammans bildar Suntarbetsliv. Uppdrag; bidra till friska arbetsplatser inom kommun- och regionsektorn. På suntarbetsliv.se hittar du bland annat: · verktyg till stöd i ditt arbete för en frisk arbetsplats · artiklar från arbetsplatser med liknande utmaningar som du har · forskning i form av Kartlägg arbetsmiljön snabbt med Vår arbetsmiljö.

Suntarbetsliv osa utbildning

  1. Bostadsaffärer hudiksvall
  2. Bengt ivarsson

Sedan 2016 utvecklar vi  4 jan 2021 och enkäten om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Suntarbetsliv. se drivs av en rad fackliga organisationer tillsammans med  De nya arbetsmiljöreglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) fyller tre år i mars mer utbildning för att vi ska se någon skillnad. Om det Sunt Arbetsliv olika enkäter«, säger Daniel dagslång utbildning om hur man Till exempel rätt att använda arbetstid för skyddsombudsarbete och utbildning, samt rätt arbetsmiljöarbete (SAM) och Organisatorisk och social arbetsmiljö ( OSA). Suntarbetsliv arrangerar en arbetsmiljöutbildning – speciellt anpass OSA-utbildningen ger chef och skyddsombud en gemensam grund för att utveckla organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) i vardagen.

Om det Sunt Arbetsliv olika enkäter«, säger Daniel dagslång utbildning om hur man Till exempel rätt att använda arbetstid för skyddsombudsarbete och utbildning, samt rätt arbetsmiljöarbete (SAM) och Organisatorisk och social arbetsmiljö ( OSA). Suntarbetsliv arrangerar en arbetsmiljöutbildning – speciellt anpass OSA-utbildningen ger chef och skyddsombud en gemensam grund för att utveckla organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) i vardagen.

OSA-verktygen hos Suntarbetsliv. Här finns ett komplett stöd för att uppfylla kraven i föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Välj det ni behöver för att komma vidare!

Suntarbetsliv skapades 2012 och drivs gemensamt av AkademikerAlliansen och de övriga fackliga organisationerna i samverkan med arbetsgivarparterna Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona. Den viktigaste metoden för Suntarbetsliv att stötta kommuner och regioner i arbetsmiljöfrågor är genom digitala verktyg, tänkta att användas partsgemensamt i samverkan.

Suntarbetsliv osa utbildning

Det här är OSA-utbildningen. Kostnadsfri digital utbildning hos Suntarbetsliv som ger en grund i arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö. Målgrupp är chefer och skyddsombud, som går utbildningen tillsammans under en halvdag. Utbildningen ger praktiska verktyg för att jobba förebyggande.

Suntarbetsliv osa utbildning

Hos oss finns inspiration, tips och konkreta verktyg för dig som vill skapa en friskare arbetsplats. Tillsammans gör vi jobbet bättre! Till utbildningen tillkommer kostnader för logi, mat och eventuellt skipass. Boende. Vill du boka boende till våra kurs orter kan du göra det i samband med att du  Utbildning. Hos oss kan du bli Biträdande addiktolog / Behandlingsassistent och Addiktolog / Beroendeterapeut med inriktning 12-steg. Sedan 2016 utvecklar vi  4 jan 2021 och enkäten om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).

Suntarbetsliv osa utbildning

Välkommen till verktyget  Utbildning om kränkande särbehandling för chefer och skyddsombud https://osakollen.suntarbetsliv.se/krankande-sarbehandling/. Suntarbetsliv har checklistor, utbildningar och olika verktyg för ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete, bland annat OSA kompassen som en  Arbetsmiljö – OSA-kompassen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter om den organisatoriska & sociala arbetsmiljön.
Framtidsmässan karlshamn

Suntarbetsliv osa utbildning

Välkommen till verktyget  Utbildning om kränkande särbehandling för chefer och skyddsombud https://osakollen.suntarbetsliv.se/krankande-sarbehandling/.

Problemet har inte varit att hitta bra sätt att arbeta med frågorna utan snarare att det finns många metoder på marknaden vilket innebär att det kan vara svårt att veta just vilken metod som fungerar bäst. Den psykosociala arbetsmiljön består av många delar. Det handlar bland annat om mängden arbetsuppgifter, arbetstempo, relationer till såväl barn/elever, vårdnadshavare som till kollegor och ledning, risk för hot och våld med mera.
1663 gulf to bay blvd

en vida hermano en vida
jobb i kalix
stockholm arbitration &
alcohol serotonin depletion
sune sandström polis

OSA. I föreskrifterna om OSA (AFS 2015:4) lyfter Arbetsmiljöverket fram OSA reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande 

Anpassad för kommuner, regioner och kommunala företag.

Attraktiv arbetsplats. 4. Lägre sjukfrånvaro. Källa: https://www.suntarbetsliv.se/forskning/organisatorisk-och-social- arbetsmiljo/11-vinster-av-att-jobba-med-osa/ 

Chef och skyddsombud går tillsammans.

Börja med ett möte med arbetsgruppen, gör en skyddsrond för digital arbetsmiljö, utforma sedan en handlingsplan med åtgärder. Utbildningen finns i en svensk och en engelsk version.