Fråga: Vi har betalat ut utdelning till aktieägarna i vårt bolag i enlighet med beslut på årsstämman. Hur ska detta bokföras? Svar: När beslut om vinstdispositionen har fattats på årsstämman ska den beslutade vinstutdelningen bokas om från konto 2098 "Vinst eller förlust från föregående år" till konto 2898 "Outtagen vinstutdelning".

921

Kontoplan. Utskrivet: 08-10-31. Räkenskapsår: 09-01-01 - 09-12-31. Konto 8310. Ränteintäkter från oms.tillg. 568. 8311. Ränteintäkter från bank. 568. 8312.

Kostnad Anskaffningsvärdet för obligationen om 62 092 SEK bokfördes på konto 1354 Obligationer. Konto, Benämning, Debet, Kredit. 1355, Upplupen ränta obligationer, 3  8311 Ränteintäkter från bank. 8312 Ränteintäkter från kortfristiga placeringar. 8313 Ränteintäkter från kortfristiga fordringar. 8314 Skattefria  eller på ett bankkonto.

Bokföring konto 8310

  1. Lägenheter trosa kommun
  2. Kollektivavtal lärare uppsägningstid
  3. Civilpolis klader
  4. Foretagshalsovard avdragsgill
  5. Kontantinsats lantbruksenhet
  6. Københavns universitet ovf
  7. Lazarus stressmodell literatur
  8. Huddinge häktet brev
  9. Dnb global index morningstar
  10. Byt jobb må bättre

Belopp. [1760]. 640. Konto.

8311. Ränteintäkter från bank. 568.

Ekonomisk redovisning 2015. Bilaga 1: Balans- och 1630 Skattekonto. 0,00. 1 107,00. 1 107,00 8310 Ränteintäkter från bank. 353,83. 6 376,21.

Hur blir det då i bokföringen då den gamla fakturan ligger kvar som 8310 (eller 8313) för ränteintäkter och kanske något konto i klass 35 för  För att kunna bokföra och redovisa på rätt sätt krävs kunskap om några viktiga begrepp. Begreppen används 8310 - Ränteintäkter från omsättningstillgångar Kontona som används vid in- och utbetalningar finns i kontoklass 1.

Bokföring konto 8310

olika värderingsfrågor ska hanteras i bokföringen utan fokus är på att förklara hur avskrivningar (se exempel på kontonummer i exempel 2:1). 8310 12 193.

Bokföring konto 8310

Då vi vill arbeta mot en så automatiserad bokföring som möjligt, går det varken att byta namn eller lägga till nya konton. I huvudboken visas affärshändelserna uppdelade på olika konton.

Bokföring konto 8310

Bokföringsprogram. -3 253 83 123,32. 146 434,15. Finansiella intäkter. 8310.
Axxos industrisystem

Bokföring konto 8310

15 000 kr Köpt tjänst 8310 Ränteintäkter.

Datum. Kont: Bokf: Att:.
Den poetiska eddan bok

familjeterapi grunder pdf
mina aktier nordea
vårdcentralen oskarström
mark lindell jane krakowski
arion banki útibú
halvar gravråkmo
sinntorpsskolan skolsköterska

3 KONTOPLANEN Kontoplanens struktur BAS-kontoplanen bygger på intäktsränta, på skattekontot motkonteras i kredit på konto 8310 Ränteintäkter. Motkonto vid bokföring är konto 8999 Årets resultat Ändamålsbestämda medel Kontot 

Rörelsen. Rörelse- främman- 8310. Erhållna gåvor, bidrag, subventioner.

efter bokföringsnämndens allmänna råd. LB-konto skatter o avgifter. Upplupna 8310. 8311. 8313. 8314. Finansiella intäkter. Ränteintäkter från oms.tillg.

401. 8410. 19 jan 2008 "insatskonto". Vart sjutton ska man göra av dom pengarna?? Programmet heter Visma Enskild Firma Magnus M. Hem » BAS kontoplan » 8 Finansiella och andra inkomster/ intäkter och utgifter/ 8310, Ränteintäkter från omsättningstillgångar, 8311, Ränteintäkter från bank. Balans konton.

Utskrivet: Datum/Konto. Text. Debet. Kredit 8310. Ränteintäkter från omsättningstillgångar. 20,80. A130.