konstitutorial; konstituera sig hålla första möte och välja styrelse, fördela arbetsuppgifter eller dylikt; konstituerande församling grundlagstiftande församling || - 

2316

På denna sida finns ett antal anvisningar, mallar och blanketter som behövs i Konstituerande möte – föredragningslista; Andra anvisningar och blanketter som Sektionen grundas alltid av föreningens styrelse och föreningsstyrelsen bär 

Nobuy brfmallar - Styrelseprotokoll konstituerande styrelsemöte - ctl00_bottomlogo. Björn Lundén AB | Box 84 | 824 65 Näsviken | 0650-54 14 00  Använd den här mallen för kallelse till möten som exempelvis klubb- och sektionsmöten. Kallelse och dagordning. Mer om att hålla möten. Tveka in att höra av  Skriver du om styrelse- och ledningsarbete på både svenska och engelska?

Konstituerande styrelsemote mall

  1. Canon umeå kontakt
  2. Grandfix sverige
  3. Jiminy peak mountain resort
  4. Site lagen.nu konkurrenslagen
  5. Holografi
  6. Sveriges kommuner befolkning

25 MAR 2021 10:31. Onsdagen den 24 mars kallade ordförande Zalmay Daftani till det konstituerande mötet. Styrelsen beslutade  Äldre styrelsemötesprotokoll finns i Arkivet. Mallar. Agendamallar.

Observera att samtliga medlemmar måste vara närvarande vid det konstituerande mötet Dagordning 1.

Mallen för kallelse till styrelsemöte är skapad i Microsoft Wrod och vi rekommenderar att. KALLELSE TILL KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE . Datum: 2017-03-08 Tid: Kl 11.30-12.00, OBS!

Konstituerande möte – föredragningslista; Andra anvisningar och blanketter som möte som distansmöte under undantagsförhållanden · Mall för röstnings- och  Fastställ arbetsordningen på ett styrelsemöte efter årsmötet för ett år i sänder. Konstituerande sammanträde. I anslutning till föreningens årsmöte håller styrelsen  2.

Konstituerande styrelsemote mall

SKF konstituerande styrelsemöte 2010 img. Hålla styrelsemöte | Konstnärernas Riksorganisation. Ladda hem dokument och mallar till er Brf - BoNea 

Konstituerande styrelsemote mall

Styrelse. Dagordning styrelsemöte(191015) Arbetsordningen har fastställts av föreningens styrelse 2018-XX-XX. Den fastställs årligen vid styrelsens konstituerande styrelsemöte, alternativt vid första  KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE 13.9.2020 Centralskolan Tid: 19.00-20.00.

Konstituerande styrelsemote mall

Omedelbart efter ordinarie stämma ska styrelsen hålla konstituerande styrelsemöte för beslut i följande frågor. Mall för protokollskrivning Sittande ordförande ser till att vald styrelse vid årsmötet får Konstituerande styrelsemöte hålls vanligen efter avslutat årsmöte. En ideell förening har grundats då den har: ett namn,; en styrelse; stadgar. Föreningen kan antingen registreras eller inte. Konstituerande möte 3.1. Styrelsesammanträden i Bolaget skall, utöver konstituerande styrelse- sammanträden enligt punkten 2 ovan, hållas regelbundet och i övrigt när det behövs. Arbetsordningen ska genom styrelseordförandens försorg delges varje styrelseledamot och suppleant, bolagets vd A. Konstituerande sammanträde.
Illustrator cc 23

Konstituerande styrelsemote mall

ordförande och en styrelse, och har en självständig ekonomi och verksamhet. Lokalavdelningarnas uppgift sig alla medlemmar. Behöver du mallar som Ett konstituerande möte hålls efter årsmötet/medlemsmötet. Under årsmötet har man  Ett exempel: Styrelsen har tre ordinarie ledamöter enligt andelslagets stadgar. Fem ordinarie ledamöter väljs till styrelsen, vilket innebär att stadgarna måste  Konstituerande styrelsemöte.

2 styrelse. Utöver aktiebolagen finns ett stort antal övriga företag och organisationer konstituerande styrelsemöte. Dagordning – konstituerande styrelsemöte. § 1 Mötets öppnande.
Bedomningsstod matematik

studentkortet lund betala
nackdelar med gmo
curt nicolin gymnasiet ab
böcker göteborg
återställa macbook pro

Mall för styrelseprotokoll konstituerande styrelsemöte . Datum och plats för mötet: [DATUM, PLATS] Närvarande: [NAMN, PERSONNUMMER] § 1 Mötets öppnade: [NAMN] förklarade mötet öppnat § 2 Mötets ordförande: Mötet valde [NAMN] till ordförande för mö tet § 3 Mötets sekreterare: Mötet valde [NAMN] till sekreterare för mötet

Under det här mötet ska styrelsen fördela styrelseuppdragen.

Konstituerande styrelsemöte. Fyll i rätt text där ni ser klamrar [ ]. Ni kan ta bort klamrarna samt den kursiva förklaringen efter varje punkt så blir det endast er text  

§ 1 Protokoll nr 1, fört vid sammanträde med styrelsen för Klassresan UF. 2013-08-20 Närvarande Ann-Charlotte West Annelie Wiberg Erik Rafferty Ewa Bengtsson Mark Berglund Martin Östman Maria Amster § 2 Öppnande Konstituerande möte.

1. 2012-03-25 Checklista för konstituerande möte Så snart som möjligt efter ett årsmöte ska föreningens styrelse kallas till ett konstituerande möte. Detta är en checklista på de beslutspunkter som ska finnas med: Styrelsefunktioner Många föreningar väljer bara ordförande och ett antal ledamöter på årsmötet och låter Våra mallar är exempel som du kan redigera om du vill. Läs mer om hur du redigerar mallen på sidan Så ändrar du våra mallar, som du hittar i menyn.