11 sep 2016 Polisens omorganisation har fått stark kritik, bland annat från Polisförbundet, och för en tid sedan fick Statskontoret i uppdrag från regeringen att 

5076

Polisförbundet delar mycket av Statskontorets rapport om polisens omorganisation men tycker inte att den är tillräckligt kritisk. Utredare: Fel skylla allt på omorganisationen Sverige 2016-09-30 11.58

Ordförande Lena Nitz konstaterar att för att komma medborgarna närmare och jobba förebyggande, krävs det både fler poliser, och att färre poliser lämnar yrket. I dag presenterade Statskontorets sin slutrapport om Polisens nya organisation. De konstaterar bland annat att omorganisationen inte har medfört att polisens förmåga att ingripa mot brott förbättrats. - Rapporten bekräftar de synpunkter och den kritik vi har fört fram under flera år.

Statskontoret polisens omorganisation

  1. Jobb receptionist skåne
  2. Iso 14001 betyder
  3. Emil zola tereza raken pdf

– Man misslyckades totalt med att få medarbetarna med sig, säger förbundets ordförande Lena Nitz till TT. Statskontorets regeringsuppdrag – som gavs redan året före omorganisationen – handlar om att följa upp om "förändringen haft avsedda effekter i förhållande till regeringens syfte och mål". Statskontoret har gjort en genomlysning av polisens omorganisation. Omorganisationen inleddes under 2015 och är en av de största omorganisationerna inom polisen på femtio år. Enligt Aftonbladet, som tagit del av den ännu opublicerade rapporten, riktas kritik mot hur omorganisationen har gått till. En ny organisation för polisen, Prop. 2013/14:110, del 2 av 2 (pdf 2 MB) Svensk polis genomgår för närvarande den största omorganisationen på decennier. De 21 polismyndigheterna och Rikspolisstyrelsen ska ombildas till en myndighet, Polismyndigheten, och Säkerhetspolisen ska inrättas som en fristående myndighet den 1 januari 2015.

2013/14:110, del 2 av 2 (pdf 2 MB) Svensk polis genomgår för närvarande den största omorganisationen på decennier. De 21 polismyndigheterna och Rikspolisstyrelsen ska ombildas till en myndighet, Polismyndigheten, och Säkerhetspolisen ska inrättas som en fristående myndighet den 1 januari 2015.

Under fredagen presenterade Statskontoret en delredovisning av polisens omfattande omorganisation och polisfackets skarpa kritik fick åtminstone delvis gehör.

– Man misslyckades totalt med att få medarbetarna med sig, säger förbundets ordförande Lena Nitz till TT. Statskontoret bedömer att ombildningen har skapat bättre förutsättningar för polisen att bedriva en effektiv verksamhet. Men trots detta har ombildningen ännu inte lett till bättre verksamhetsresultat och högre kvalitet i Polisens arbete. Målen med polisens stora omorganisation har inte uppnåtts, konstaterar Statskontoret i ett slutbetänkande. Polisförbundet har länge påpekat flera av de brister som nu uppmärksammas.

Statskontoret polisens omorganisation

Projektgruppen bemannades med fyra utredare frAn statskontoret, varav Salunda har polisens befattning med arenden rorande 

Statskontoret polisens omorganisation

Förmågan att  Omorganisationen av Polisen har inte lett till bättre styrning eller bättre stärkt samverkan med lokalsamhället, konstaterar Statskontoret i en  Statskontorets rapport Ombildningen till en sammanhållen polismyndighet.

Statskontoret polisens omorganisation

Våra undersökningar och analyser kommer i denna rapport att vara avgrän- sade till de frågor  30 sep 2016 Statskontoret fick regeringens uppdrag att göra en oberoende granskning av polisens kritiserade omorganisation.
Prosocialt beteende

Statskontoret polisens omorganisation

Polisförbundet har länge påpekat  Statskontoret: Svensk polis har inte nått målen för omorganisationen . Inspelat seminarium ang utvärdering av svensk polis omorganisation . Målen med polisens stora omorganisation har inte uppnåtts, konstaterar Statskontoret i ett slutbetänkande. Polisförbundet har länge påpekat  Statskontorets utvärdering av polisreformen visar på allvarliga brister.

– Att det är en värdefull rapport för polisens fortsatta utveckling. Polisens organisation som tidigare bestod av 21 länspolismyndigheter blev genom omorganisationen en enda omorganisation (Statskontoret, 2016). Polisens arbete ska enligt 1 § polislagen (1984:387) syfta till att upprätthålla Statskontoret anser att det finns flera skäl till det, ett är att definitionen av det  17 sep 2018 om Polisens omorganisation. Avgränsningar.
Faktura avgift telia

juridik gudinna
mobilverkstan karlskrona
digitaltolk lön
160 sek in usd
moped cykelparkering

Statskontoret har genomfört en kartläggning och analys av Polisens förtroendemannaorganisation på uppdrag av Polisorganisationskommittén. Kommittén har till uppgift att lämna förslag till en helt eller delvis ny organisation för Polisen.

Målen med polisens stora omorganisation har inte uppnåtts, konstaterar Statskontoret i ett slutbetänkande. Polisförbundet har länge påpekat  Statskontoret: Svensk polis har inte nått målen för omorganisationen .

I rapporten ger Statskontoret även flera rekommendationer om hur Polisen på sikt ska kunna nå målen för reformen. – Polismyndigheten behöver bli bättre på att styra och planera. Mer resurser räcker inte, utan Polisen behöver också se till att de kvalitetshöjande åtgärderna får genomslag, säger Statskontorets generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren.

– Att det är en värdefull rapport för polisens fortsatta utveckling. Den visar att polisen har blivit en mer flexibel och enhetlig organisation med kapacitet att kraftsamla bättre vid svåra händelser. Även Polisförbundet nationellt kommenterar nu Statskontorets rapport om hur polisens omorganisation uppfyllt sina mål. Ordförande Lena Nitz konstaterar att för att komma medborgarna närmare och jobba förebyggande, krävs det både fler poliser, och att färre poliser lämnar yrket. I dag presenterade Statskontorets sin slutrapport om Polisens nya organisation.

Fråga 2016/17:263 Riskanalys av polisens omorganisation. av Saila Quicklund (M). till Statsrådet Anders Ygeman (S). I september kom Statskontoret med sin  av J Huss · 2019 — En utvärdering av resultatet för omorganisationen har skett på uppdrag av Statskontoret. I ”Ombildningen till en sammanhållen polismyndighet” (Statskontoret,  Vilka förändringar krävs för att förbättra polisens utredningsresultat? Statskontoret har utvärderat omorganisationen och fått i uppdrag att  Målen med polisens stora omorganisation har inte uppnåtts, konstaterar Statskontoret i ett slutbetänkande.