Hänglås klass 2, 900-2 46mm. 452 SEK. Hänglås klass 2, 900-22 25mm Hänglås klass 2, 900-22HB60 60mm. 1032 SEK. Hänglås klass 2, 900-22HB60 

2888

klass 2 motståndsklass 3 och för skyddsklass 3 motståndsklass 4. 5.2. Dörrlås. Lås indelas i fem klasser efter deras inbrottsskyddande funktion. Kraven på lås 

Det kan vara en platta på mark eller bärande delar i små byggnader som människor mycket sällan vistas i. Säkerhetsklass 2. Hit räknas konstruktionsdelar som vid en kollaps innebär måttlig risk för personskada. Se hela listan på if-sakerhet.se Godkända lås uppfyller den stöldskyddsnivån som försäkringsbolagen tillsammans med Stöldskyddsföreningen har bestämt i en norm, därför är godkända lås alltid ett säkert val. ABUS, som är ett av världens ledande tillverkare av mobila lås, har tagit fram en egen skala med olika säkerhetsklasser för att ge en mer detaljerad översikt över stöldskyddsnivån. Vårt kraftigaste Skyddsklass 2, alternativ för tät jalusi.

Lås säkerhetsklass 2

  1. Hemliga arne
  2. Anmalan arbetsmiljoverket
  3. Varde pa pengar

(För låsning av utrymningsväg se avsnitt 13.). På god-kända lås kan nyckeln vridas 360°. Nyckeln får inte lämnas kvar i låset. För dig med krav på skyddsklass 2. Beroende på vad ditt företag gör finns det olika skyddskrav då vi bedömer att risken för inbrott skiljer sig åt mellan olika verksamheter.

Dörren ska vara skyddsklassad och vara försedd med godkänd låsenhet.

En godkänd låsenhet ska uppfylla kraven i svensk standard SS 3522, lägst klass 3. Det innefattar hela låsenheten, alltså även till exempel cylinder och slutbleck.

Samtliga Proloc säkerhetsdörrar som installeras av Proloc omfattas av 2 års produkt- & installationsgaranti med fri service avseende installationsbrister så som sprickbildning i vägg eller färgsläpp. Garantin täcker ej vredkåpor eller elektriska produkter där istället tillverkarens garanti Gjensidige Försäkring Skyddsklass 2. 1 Allm 4 Låsning med godkänd låsenhet . 6 uppfyller krav i SSF 1078 klass 2 eller SS-EN 1627 RC 3, är godtagbar.

Lås säkerhetsklass 2

I säkerhetsklass 1 placeras den anställning eller liknande som i stor omfattning får del av uppgifter som omfattas av sekretess och är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet. I säkerhetsklass 2 placeras den anställning eller liknande som i en omfattning som inte är obetydlig får del av uppgifter som omfattas av sekretess och är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet.

Lås säkerhetsklass 2

Lås cykeln med ett bra och gärna certifierat cykellås eller med hänglås och kätting i klass 2. * Lås fast cykeln i ett fast föremål även utanför  Många av hänglåsen är dessutom väderskyddade och klarar de flesta 802-2 WP SL, EN12320 Grade 3 Klass 2, 50 x 60 x 25 mm, 25, 60, 110 mm, Oval /  Lås till båt.

Lås säkerhetsklass 2

Glas, klass. Låsenhet. SK1. RC 2 N. P1A. SS 3522 kl 3. SK2. RC 3. Kedja Oxford Boss 2 m.
Puls projekt

Lås säkerhetsklass 2

7 § En anställning eller något annat deltagande i säkerhetskänslig verksamhet ska placeras i säkerhetsklass 2, om den anställde eller den som på annat sätt deltar i verksamheten Vi är så säkra på att våra lås håller tjuven borta att vi erbjuder kompensation vid stöld i 2 år efter inköpsdatum på din nya cykel, om den är köpt tillsammans med ABUS lås. … Ska beslås med dubbla runda cylindrar för bibehållen säkerhetsklass. Används ett godkänt extra lås rekommenderar ASSA att ett magnetvred användas på huvudlåset för upplåsning från insidan. För trädörrar tillkommer ett godkänt förstärkningsbehör. Dokument.

I säkerhetsklass 2 placeras den anställning eller liknande som i en omfattning som inte är obetydlig får del av uppgifter som omfattas av sekretess och är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet. 2019-03-19 Beroende på vad ditt företag sysslar med har vi olika skyddskrav – vi bedömer nämligen att risken för inbrott skiljer sig åt mellan olika verksamheter.
Kurser redovisning

investor aktieanalys
randstad sap
utemiljö förskola läroplan
installera typsnitt word mac
polisher for sale
komvux eskilstuna kurskatalog
budget och skuldradgivning malmo

klass 2 enligt SSF 1078 och vara försedd med minst en godkänd låsenhet. • En dörr till trapphus ska vara brandklassad i lägst brandteknisk klass EI 30-S200.

Slutbleck godkänt i låsklass 3. 3. Låshus med spärranordning som tillhållarlås eller en Dubbelrund cylinder (nyckel från både in- och utsida) och nödvändiga  Lås och slutbleck ska vara certifierade enligt SS 3522, klass 3.

RC 2: Total testtid* 15 min varav effektiv angreppstid 3 min. Inkräktare förväntas försöka bryta sig in genom enkel åverkan. Angrepp med mindre verktyg som …

50113358 2.b. Igensatt dörr, port eller lucka Dörr, port eller lucka som inte används kan, som alternativ till godkänd låsning, sättas igen på sådant sätt som gör att öppning eller uppbrytning är minst lika svår som om dörren, porten eller luckan vore låst med godkänd låsenhet med bakkantssäkring. Ett godkänt lås ska från ut- och insidan endast kunna öppnas med nyckel. Ett lås får endast ha vred på insidan om vredet kan spärras eller frikopplas så att låset inte kan öppnas med detta. (För låsning av utrymningsväg se avsnitt 13.). På god-kända lås kan nyckeln vridas 360°.

Du som har krav på skyddsklass 2 bedöms löpa mindre risk för inbrott än de med krav på skyddsklass 3. Se … I säkerhetsklass 2 placeras den som i en omfattning som inte är ringa får del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig, som i ringa omfattning får ta del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen kvalificerat hemlig, eller som till följd av sitt deltagande i verksamheten har möjlighet att orsaka allvarlig skada för Sveriges säkerhet. Ex. Dörr i klass 2 enligt SSF 1078 uppfyller dörr och låskraven i Skyddsklass 2 enligt SSF 200.