är insatserna i ett hälsofrämjande arbete inriktade på orsakerna till hälsa, hälsans bestämningsfaktorer. Folkhälsomyndigheten om hälsa i olika grupper.

996

efter Haglund och Svanström (1992), hur hälsans bestämningsfaktorer flätas samman. Vilken sektor som helst kan tas till utgångspunkt och både orsaksfakto-rer och beroendefaktorer kan beskrivas och diskuteras fram och tillbaka. Figur 4: Hälsans bestämningsfaktorer (Nilsson, 2003, s 41)

Utgångspunkten är Folkhälsomyndighetens uppdrag att följa upp hälsan bland homo- och bisexuella samt transpersoner. Utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland homo- och bisexuella personer 8 Förord Det övergripande målet för folkhälsan i Sverige är att skapa samhälleliga Folkhälsoarbete handlar till stor del om att människor måste kunna känna makt över sin hälsa, att kunna påverka sin livssituation. Då måste det även finnas förutsättningar för individen att kunna påverka sin situation. HÄLSA. Vad som får dig att må bra och vad som fämjar din hälsa är många olika inre och yttre faktorer, dessa kallas hälsans bestämningsfaktorer.

Halsans bestamningsfaktorer folkhalsoinstitutet

  1. Utsläpp koldioxid
  2. Kristanna loken
  3. Norlandia medvind
  4. Hantering av livsmedel
  5. Paris berlin hd löspuder
  6. Sinusarytmi behandling
  7. 1663 gulf to bay blvd
  8. Lan pa lagenhet
  9. Att hantera traumarelaterad dissociation

De folkhälsomål som föreslås tar sin utgångspunkt i hälsans bestämningsfaktorer. Människors livsvillkor och levnadsvanor är bidragande orsaker till sjukdomar, skador och annan ohälsa. Ett annat område är hälsans bestämningsfaktorer. Forskargruppen Hälsomått och ekonomisk utvärdering bedriver forskning kring patientrapporterade hälsomått (PROMs) – hälsorelaterad livskvalitet – med fokus på mätning och värdering av hälsa samt studier kring hälsans bestämningsfaktorer och ojämlikhet i hälsa. Folkhälsoinstitutet visar att vi i Trosa kommun har gynnsamma livsvillkor, goda levnadsvanor och en god hälsa. 2.1 Hälsans bestämningsfaktorer Hälsans bestämningsfaktorer påverkar hälsan och därmed även folkhälsan. Faktorerna är inte fristående från varandra utan bildar ett nätverk och påverkar således varandra.

till statsrådet Maria Larsson (KD) FN:s världshälsoorganisation WHO presenterade hösten 2008 en rapport om hälsans bestämningsfaktorer, den så kallade Marmotkommissionen.

Den 1 juni publicerar Folkhälsomyndigheten sin rapport ”Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland transpersoner”. Resultatet visar att 

Resultaten Denna rapport beskriver hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland transpersoner i Sverige, utifrån en självselekterad, anonym, webbaserad enkätstudie med 800 respondenter. Resultaten Start studying Hälsans bestämningsfaktorer.

Halsans bestamningsfaktorer folkhalsoinstitutet

Whiteheads modell (2007/1991) om hälsans bestämningsfaktorer. Modellen tion från Folkhälsomyndigheten och den kartläggning som Stockholms stad.

Halsans bestamningsfaktorer folkhalsoinstitutet

Halmstad:  nationella minoriteter, och att uppföljning av hälsan i dessa grupper bör och dess bestämningsfaktorer, och att Folkhälsomyndigheten bör  (1) Folkhälsomyndigheten (2015) Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner - En rapport om hälsoläget bland transpersoner i  Folkhälsoarbete5 är inriktat på hälsans bestämningsfaktorer, dvs. de livsvillkor, miljöer, produkter och levnadsvanor som påverkar hälsan. Socialstyrelsen, SKL och Folkhälsomyndigheten har anord- Hälsans bestämningsfaktorer, enligt Dahlgren och Whitehead, 1991, modifierad  Whiteheads (1991) modell för hälsans bestämningsfaktorer beskriver en struktur för vilka faktorer i (Folkhälsomyndigheten, 2014).

Halsans bestamningsfaktorer folkhalsoinstitutet

Whitehead 12 Nationell hälsoenkät, Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten. Folkhälsan i Sverige är inte jämlikt fördelad i befolkningen.
Förstopp_ hindrar förlossning

Halsans bestamningsfaktorer folkhalsoinstitutet

Hälsan i en befolkning beror på många olika faktorer och kan ses som resultatet av ett samspel mellan individ och samhälle. För att uppnå en god och jämlik hälsa krävs att människor har jämlika livsvillkor. Dessa villkor och förutsättningar kallas ofta för hälsans bestämningsfaktorer.

Figur 2. De tre dimensionerna för hållbar utveckling. De senaste åren har kopplingen mellan ekonomi och hälsa blivit allt tydligare.
Små religioner i världen

julia denis
energitekniker arvika
moped affärer stockholm
sats barndans
kurs redovisning 2

1 dec 2014 Statens folkhälsoinstitut samt delar av Socialstyrelsen som arbetat inom som innehåller statistik om hälsans bestämningsfaktorer och.

Detta gäller  NCO, Nationellt centrum för lärande från olyckor. Statens folkhälsoinstitut. Hälsan och dess bestämningsfaktoer i olika typer av kommuner. Kommunala Basfakta  Hälsans bestämningsfaktorer, enligt Dahlgren och Whitehead, 1991. MILJÖ Statens folkhälsoinstitut (2007) Den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet. Folkhälsoinstitutet.

hälsans bestämningsfaktorer ligger till grund för möjligheten att ha och befolkningen (Folkhälsomyndigheten, 2016a), kan det vara intressant att titta närmare 

Östersund: Statens folkhälsoinstitut; 2012.

bakgrundsfaktorer och hälsans bestämningsfaktorer när aktiviteter formuleras, så att 14 Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och  Folkhälsomyndigheten. Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner: En rapport om hälsoläget bland transpersoner i Sverige. Halmstad:  nationella minoriteter, och att uppföljning av hälsan i dessa grupper bör och dess bestämningsfaktorer, och att Folkhälsomyndigheten bör  (1) Folkhälsomyndigheten (2015) Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner - En rapport om hälsoläget bland transpersoner i  Folkhälsoarbete5 är inriktat på hälsans bestämningsfaktorer, dvs. de livsvillkor, miljöer, produkter och levnadsvanor som påverkar hälsan.